دلار سرکش و مسافران سرخورده

Tapesh
by Tapesh
06-Feb-2012
 

هر سال با نزدیک شدن نوروز آژانس های مسافرتی تورهای مسافرتی خود را پهن می کنند. امسال سرايت بی ‌ثباتی بازار ارز به حوزه گردشگری بسيآری از تورهای مسافرتی خارجي را منحل و توریست های ایرانی را خانه نشین کرده است. گزارش از رویا ملکی.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Worse days are ahead

by Maryam Hojjat on

Just wait until sunctions come to effect.