روابط نامشروع محمد رضا شاه

Tapesh
by Tapesh
07-Feb-2012
 

محمد رضا شاه در طول حیات خود زندگی زناشویی سالمی نداشت و به تمام معنا فردی عیاش بود، متن این کلیپ برگرفته از کتاب خاطرات فردوست و همسران شاه است


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Mohammad Ala

Bunch of bull

by Mohammad Ala on

Move on...


omeedvar

تکرار مزخرفات

omeedvar


فردوست شخص خائنی بود که تمام عمر از امکانات خاندان پهلوی استفاده کرد و قبل از انقلاب به خمینی پیوست و به شاه خیانت کرد، و در براندازی رژیم نقش مهمی داشت. حالا او یا به اسم او این مزخرفت را می‌نویسند تا افکار مردم را از فجایعی که هر روز در ایران اتفاق می‌افتد منحرف کنند.


Demo

ملت حسین پرور

Demo


 


اینکه شاه عیاش بود و نبود مثقالی به بی اعتبار بودن نوشته هایی که معلوم نیست چه کسی و یاکسانی آنرا زیر اسم حسین فردوست به صورت کتاب در آورده اند اضافه نمی کند. دادگاه آن حسین هم نمایشی بود واز برای فریب عامه. آخر هم معلوم نشد که این حسین کی بود و از کجا آمد و چه کرد. همچون حسین شریعتمداری که معلوم نیست به کجا وابسته است و شب و روز در کیهان مشغول است به عوام فریبی. اُمت ما بالاخره أمتی است حسین پرور. اما دریغ از آن اسم در نامگذاری این بی نامان.


Jeesh Daram

نوش جونش

Jeesh Daram


جوان بود و بقول گوینده (که خیلی هم بد صدا و ابنه ای بنظر میرسد)  "نفسش سرکش بود"  یعنی خیلی بد  "چیز" بود.  خوب نوش جونش،  میتونست و میکرد.  جوانی یعنی همین.  شما بودی چه میکردی؟  با دختر عمویت گردوبازی میکردی 


anglophile

والا به نظر من که خیلی‌ هم مشروع بود

anglophile


 

مگه صیغه (متعه) مشروع نیست؟ اتفاقاً آخوندا نباید در این قسمت ایرادی از محمد رضا شاه بگیرن. (نویسنده متن این فیلم یا قجری بوده یا مصدّقی - یا هردو - چون عنوان "شاه" رو فاکتور گرفته). ولی‌ محمد رضا از اینجهت هرگز به پای فتحعلی و ناصرالدین نمیرسیده!! 

 

 

 


masoudA

The First thing that comes to my mind

by masoudA on

after seeing this post is:  This Tapesh character is an IR agent - keeping the old Pahlavi vs. anti Pahlavi fire going, in order to distract Iranians from focusing on the real problem IR!!

My second though is: This Tapesh character is one of those old leftists in denial - still refusing to accept the magnitude of "Kesafat Kari" he and his compatriots brought upon Iran.  

Yes MRP was a womanizer......what else you got?