از ونکوور تا لوس آنجلس


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
31-May-2010
 

از ونکوور تا لوس آنجلس، داستان مستند جوانی است که قصد سفر به آمریکا را دارد و در جریان این سفر به منظور خواننده شدن به سراغ خوانندها، کارگردان‌ها و حتی شبکه‌های تلویزیونی میرود.

 این قسمت: از هم پاشیده شدن گروه فارز ، گفتگو با شهرام همایون، کامران شاه اتابکی، ضیا آتابای، صور اسرافیل و دعواهای میان تلویزیون‌های ایرانی‌


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh