فیلم مستند: به اسم کهریزک - کاری از: مبارزان سال 57

Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
28-Jul-2011
 

با استناد به گزارش شهود عینی از درون زندان ها و بازداشتگاه ها تصویری واقع بینانه و منصفانه را از پشت پرده ی پرونده های سیاسی ایران ارائه می دهد. با اشاره به چهار پرونده و شرح شیوه های پیچیده بازجوئی و با استفاده از فیلم های رسمی از بازجوئی متهمان ردیف چندم قتل های زنحیره ای که به تأیید رئیس مرکز انقلاب اسلامی رسیده است. این فیلم با استفاده از آرشیو صدا و سیما و سازمان قضائی نیروهای مسلح توسط گروهی از مبارزان سال 57 تهیه شده است.

 

 

Share/Save/Bookmark

more from Tapesh