Alborz College

Tapesh
by Tapesh
22-Feb-2012
 

 

A brief, yet nostalgic glimpse of Alborz High School in Tehran, Iran back in 1978 .

Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
omeedvar

خاطرات البرز

omeedvar


البرز سالها یکی‌ از بهترین مدارس تهران بود. پسر ما تازه به البرز رفته بود که انقلاب شد. او البرز را دوست داشت و دوستان خوبی‌ داشت که همگی به فوتبال علاقه داشتند، و درسشان هم خوب بود. بعد از انقلاب مدیریت البرز بدست افراد انقلابی افتاد و بعضی‌ از کادر قدیمی‌ را برکنار کردند. شوفاژ‌ها را بسته و از والدین بچها درخواست کمک مالی برای خرید بخاری و نفت و غیره کردند. هر روز چند اتوبوس بچه‌های جنوب شهر را برای تحصیل به مدرسه میاوردند. بارها اتفاق میافتاد که این بچها دفتر مشق شب یا کاپشن بچهای دیگر از جمله بچه ما را بر میداشتند، و آنها مجبور بودند در سرمای زمستان با لباس نازک به خانه برگردند. وقتی‌ علت را از مسئولین  میپرسیدیم می‌گفتند به آن بچه‌ها گفته شده که هرچی‌ ندارند میتوانند از مال دیگران بردارند. می‌گفتیم که بهتر است بجای اینکار از والدین بچه‌ها بخواهند کمک مالی کرده و به این ترتیب کاپشن و سایر مایحتاج بچه‌های دیگر را تهیه کنند. وقتی‌ جنگ شروع شد و بالا گرفت، بدست بچه های ما  تفنگ داده و از زمین مدرسه برای آموزش نظامی استفاده میشد. بعد‌ها عدّه‌ای از این بچه‌ها بطور داوطلب و یا در راه مدرسه آنهارا سوار کامیون‌ها کرده و به جبهه جنگ فرستادند و خیلی‌ از آنها قربانی مین‌های صدام شدند. نمی‌دانم آیا کسی‌ آمار صحیحی از فارغ تحصیلان البرز، قبل و بعد از انقلاب دارد و اینکه چند در صد آنها عاقبت بخیر شدند


Azarbanoo

Educated Elites of IRAN Graduated

by Azarbanoo on

From Alborz before Anghalab e nab e Mohamadi.


Soosan Khanoom

Alborz has produced the brightest of our time ....

by Soosan Khanoom on

Alborz has produced the brightest of our time ....

I, personally, know several of those graduates who exactly did what

Mojtahedi mentioned.   

 


Soosan Khanoom

...........

by Soosan Khanoom on

 ........