به یاده نور الدین ثابت ایمانی گوینده قدیمی صدای ایران

UnitedIran
by UnitedIran
04-Sep-2012
 

به یاده نور الدین ثابت ایمانی گوینده قدیمی و خوش صدای ایرانی که در روزه سه شنبه چهارم ماه سپتامبر در بیمارستانی در لوس آنجلس کالیفرنیا درگذشت.کلیپ اخبار از فروردین ۱۳۶۴


Share/Save/Bookmark

more from UnitedIran