تدارک دادگاه بین المللی برای محاکمه رژیم جمهوری اسلامی


Share/Save/Bookmark

Zendanian
by Zendanian
26-Mar-2011
 

زنان و مردان آزادی خواه!

برای نخستین بار در تاریخ ایران، کارزاری جهانی برای رسیدگی مردمی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفته است. هدف این کارزار، تشکیل دادگاهی است برای رسیدگی به اعدام های دسته جمعی و گسترده سال های اولیه دهه ۶٠ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧. ما، جمعی از خانواده های جان باختگان و جان بدر بردگان از کشتارهای دهه ۶٠، فعالان حوزه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این تلاش را آغاز کرده ایم. این کارزار تاریخی، تلاشی است برای دادخواهی و یک دست کردن مبارزات مان برای رسیدگی به قتل عزیزان مان.

برای به اجرا در آوردن این دادگاه و ثبت جنایات دهه شصت در تاریخ، به کارزاری جهانی نیاز است که توده های مردم عدالت خواه و مدافع حقوق انسانی، ایرانی و غیرایرانی، اعم از کارگر، نویسنده، شاعر، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال سیاسی، هنرمند، دانشجو و...، به آن به پیوندند و به پیشبرد آن یاری رسانند.

کارزار از پائیز سال ٢٠٠۷ فعالیت های خود را برای تشکیل یک دادگاه مردمی بین المللی آغاز کرده است. در ابتدا می باید شکل و نحوه تشکیل این دادگاه را بررسی می کردیم. از همین روی، با گروهی از حقوقدانان ایرانی و غیرایرانی به ویژه حقوقدانان فعال در" وکلای بدون مرز" زمینه های حقوقی چنین دادگاهی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. بیش از شصت دیدار محلی و بین المللی و صدها نامه و ایمیل با شخصیت های حقوقی و نهادهای حقوقی و حقوق بشری بین المللی انجام گرفت. بعد از دو سال تحقیق و بررسی زمینه های حقوقی و شرایط سیاسی و بین المللی و برگزاری جلسات بحث و گفتگو، تشکیل یک دادگاه مردمی در سطح بین المللی را امکان پذیر یافتیم. بر سر تشکیل چنین دادگاهی، دشواری های زیادی قرار دارند که می باید آن ها را یکی بعد از دیگری از سرراه برمی داشتیم. جذب حقوقدانان برجسته، سرشناس و مترقی جهانی، تشکیل تیم حقوقدانان بین المللی، تشکیل یک کمیته راهبردی حقوقی برای سازماندهی دادگاه و روند دادرسی، تشکیل یک هیئت منصفه بین المللی متشکل از شخصیت های مستقل و برجسته و محبوب جهانی و تامین هزینه های دادگاه عمده ترین دشواری های پیش رو بوده اند.

فهرست صد تن از سرشناس ترین، برجسته ترین و محبوت ترین حقوقدانان، نویسندکان، روزنامه نگاران، کارگردانان و بازیگران سینما و خوانندگان برجسته و سرشناس جهانی تهیه و از ژانویه ۲٠٠۹ تماس با آن ها را آغاز کردیم. جذب چنین افرادی بسیار دشوار و گاها ماه ها به طول می انجامد. چنین افرادی حاضر نیستند اعتبار و حیثت جهانی خود را برای مردم و کارزاری که نمی شناسند به خطر اندازند. آن ها باید متقاعد شوند، کار جدی است و مردمی که این ابتکار عمل را به دست گرفته و خواهان برگزاری یک دادگاه بی طرف با معیارهای حقوقی بین المللی هستند، نه فقط مصمم به برگزاری این دادگاه هستند، بلکه توانائی تدارک و سازماندهی و به ویژه تامین هزینه های آن را نیز دارند.

با دست خالی، تنها با اتکا به تلاش بی وقفه، توان و انرژی جمعی مان راه را با تمامی دشواری های اش آغاز کردیم واکنون که در آستانه تشکیل کمیته راهبردی حقوقدانان قرار گرفته ایم، کارهای دادگاه وارد مرحله حساس و سرنوشت ساز شده است. تاکنون بیست شخصیت و حقوقدان برجسته جهانی از آفریقا، اروپا، آمریکا و کانادا به دادگاه پیوسته اند. قدم بعدی تشکیل هیئت منصفه دادگاه است.

به منظور تامین هزینه های دادگاه، دست یاری به سوی شما آزاد مردان و آزاد زنان ایرانی در اقصا نقاط جهان دراز می کنیم. به هر شکل که می توانید به تامین هزینه های دادگاه یاری رسانید. نگذاریم این اقدام تاریخی که خواست اکثریت توده های مردم ایران و به ویژه خانواده های جان باخته گان دهه شصت است، به دلیل مشکلات مالی نیمه کاره رها شود. با برآوردهائی که انجام گرفته است، دادگاه بالغ برصد و بیست هزار یورو هزینه دارد. تنها با همت و تلاش جمعی می توانیم این هزینه را تامین کنیم. چنانچه هزار نفر آبونه شوند، ماهی ده یورو به مدت ده ماه کمک کنند، قسمت اعظم هزینه های دادگاه تامین خواهد شد. به کمپین مالی دادگاه به پیوندیم و در جمع آوری کمک های مالی مردمی فعالانه شرکت کنیم. آبونه و کمک مالی خود را به شماره حساب های کارزار واریز کنیم و دوستان و آشنایان خود را تشویق کنیم همین کار را انجام دهند.

برگزاری این دادگاه و ثبت خونین ترین دهه دوران حاکمیت جنایات کاران جمهوری اسلامی در تاریخ ایران و جهان، به مردم تحت ظلم وستم و سرکوب در کشورهای دیگر این نوید را خواهد داد که آن ها نیز می توانند عدالت را در دست بگیرند، افکار عمومی جهانیان را به قضاوت بگیرند و بخشی از تاریخ سرزمین شان را بنویسند.

شماره حساب های کارزار:

UK

The Royal Bank of Scotland plc

Account name: IT Foundation
Account number: 10220106
Sort Code: 16-12-18

IBAN: GB81RBOS16121810220106
BIC: RBOSGB2L

Sweden
Bank name: Plusgiro
Account name: Karzar
Account number: 55 34 84-7

Bank name: Bankgiro
Account name: Karzar
Account number: 628-4285

IBAN: SE96 9500 0099 6018 0553 4847
BIC: NDEASESS

USA
Bank of the West
Account name: IT
Account number : 013015222
Wire transfer : 121100782

کارزار تدارک دادگاه بین­المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان­های ایران


Share/Save/Bookmark

more from Zendanian
 
Rostam

Thanks. This was overdue. I

by Rostam on

Thanks. This was overdue. I will donate what I can. Please pass the words as not many people are aware of this great organization.


vildemose

This is how progressive

by vildemose on


vildemose

This is an amazing

by vildemose on

This is an amazing undertaking. Congratualtions. How about a website, where one can donate through paypal??


Roozbeh_Gilani

Thank you for the article and the links.

by Roozbeh_Gilani on

Every single member and leader of the islamist regime from 1979 to this date carries responsibility for these crimes. They should all face  tribunals for their crimes of mass murder and genocide, and receive the appropriate, capital punishment.

 Also once the regime is overthrown, their west residing suppoorters and agents should be extradited to Iran to face justice....

"Personal business must yield to collective interest."


Soosan Khanoom

جنایات دهه شصت در تاریخ

Soosan Khanoom


I am so agree with this ...........but let us put everyone on trial for that Bloody decade........ all the Party involved ........

Blood suckers IRI ( ALL OF THEM  ).. Those who accused anyone and put kids in jail and executed them without even giving them a chance to have a trail ..  and those who contributed to the lengthiness of Iran- Iraq war resulting in death of more kids

Blood sucker Masoud Rjavi ( He killed many during that period encouraging the kids as young as 16 years old to blow themselves up for his nasty Ego)

Blood suckers Countries that aided Saddam  during the Iran_Iraq war ..... causing many kids to die for their Imperialistic agenda ........

That decade was the most bloody decade in history of our country ........ as the result we lost many of our youths in all sides...........  

They were just kids ........ just kids !!!!!!  

No kidding .... One day each and every single person involved will going to be trailed and judged based on their contributions to that Decade of Atrocities .....

and yes let us start from IRI .......  


Zendanian

...

by Zendanian on

thank you David. Keep them coming.

Free All Political Prisoners in Iran.


David ET

Iran Tribunal website info:

by David ET on