نامه به آذربایجان غیور: تا رسیدن به خواست‌های خود که ابطال این به اصطلاح انتخابات است مقاومت کنید
Iran Emrooz / سید حسن شریعتمداری
16-Jun-2009 (4 comments)

نیروی انتظامی آذربایجان و سپاه و بسیج و شهربانی می‌دانند که نباید دست به روی همشهریان و سایر هموطنانی که با مسالمت ابتدائی ترین حقوق خود را می‌خواهند بلند کنند. پدر من این کار را بر آنان حرام کرده است. آنان دیر یا زود به شما خواهند پیوست. به آنان محبت کنید و فتوای پدرم را به آنان یادآوری نمائید تا از خواب غفلت بیدار شوند. این فتوا شامل همه نیروهای مسلح در سراسر ایران است. وظیفه شما نیروهای مسلح دفاع از هموطنانتان است و نه قلع و قمع آنان.

>>>
Masoud Kazemzadeh

Message of Son of Grand Ayatollah Shariatmadari

by Masoud Kazemzadeh on

Grand Ayatollah Kazem Shariatmadari was the highest-ranked cleric in Iran in 1979 and strongly opposed Khomeini and his dictatorial vf constitution.


Share/Save/Bookmark

 
rosie is roxy is roshan

Massoud,

by rosie is roxy is roshan on


Masoud Kazemzadeh

protests in Tabriz

by Masoud Kazemzadeh on

major protests in Tabriz.  reports of deaths.

//www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/18344/

 


Masoud Kazemzadeh

Mohandes Shariatmadari's Letter to Clerics

by Masoud Kazemzadeh on

 نامه سرگشاده به مراجع و علما

حسن شربعتمداری: آیا امروز تکلیف شرعی شما این نیست که استبداد ولی فقیهی را که ساختید و بجان مردم و خود انداختید مهار کنید؟

//www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/18335/