شاه ـ رهبر انقلاب ۱۳۵۷


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
01-Mar-2012
 

اینروزها آدمهای که تا دیروز سنگ کمونیسم و استالین و لنین را بسینه میزدند پیدا شده اند که میخواهند از شاه در رژیم گذشته ، یک انسان کاملا عقل گرای سکولار و ضد اسلام و ضد ملا و مفتی بسازند و "حاج محمدرضا پهلوی" را بزک کرده و پسرش "آقا رضا" را با نام "کورش بزرگ" به خورد مردم بینوا و بیسواد آواره در پلتاک بدهند. اهریمنان میدانند که چه میکنند و میدانند که مردم ایران از برکت جمهوری اسلامی بیدار شده اند و از هر چه که رنگ اسامی دارد، دوری میکنند واین تبهکاران آگاهانه بکار افتاده اند تا دوباره همان رژیم فکسنی پهلوی را با رنگ و لعاب ضد اسلامی و سکولاریسم و حقوق بشر به شنونگان نادان و بیسواد ایرانی در "پلتاک" و یا در پای رادیو تلویزیونهای فارسی زبان و نیز درسایتهای حامیان پهلوی بفروشند.

 سلسله گفتارهای مستند اکبر گنجی (اگرچه من با او در مواردی همسو نیستم) ولی دراینمورد منقی و اصولی و با دلیل مدرک سخن میگوید که ارزش آن داشت که زحمت فراهم کردن این ویدیوها را بخود بدهم تا جوانان امروز بدانند و آگاه باشند که چگونه شاه و دربارش از روز نخست که سوگند پادشاهی خورد تا زمان مرگ رژیمش، مردم را از ترس کمونیست به پرتگاه "اسلامی عرفانی قلابی" هل دادند و همه چیزهای خوب را در اسلام مجسم و ترسیم میکردند. مردمی را که پس از صد سال حکومت فردی خودش و پدرش له و بیمار شده بودند سرانجام بدنبال "مسیح و نجات دهندۀ خود میگشتند تا از چنگال دزدان آریامهری و هزار فامیل رها شوند. هر چه گشتند کسی را نیافتند زیرا کسی باقی نمانده بجز یک تن و یک لشگر عظیم از ملایان در مسجدها و تکیه هاای مذهبی که وعدۀ آزادی و عدالت و مهر و برابری و برادری میدادند و مردم ساده دل و ناآگاه که پس از انقلاب سفید شاه بشهرها سرازیر شده بودند، جذب دروغ و دغلهای ملایان شدند و سیاهی لشگری بزرگ برای او را فراهم کردند. دیری نگذشت که خود را اسیر دستان اهریمن سید تباری چون "شیخ فظل الله نوری" دیگری دیدند. شاه و سرکردکان شاه ترسو و بزدل همگی گریختند و تا سالیانی در پشت مرزهای ایران منتظر بودند تا شاید دوباره آمریکا و انگلیس کودتای دیگری راه بیاندازند و آنان دوباره به سر خان آریامهری برسند ولی غافل از آنکه اهریمنان زاغ سر قریشی مکرشان را نشان داده بودند و با آمریکا و انگلیس قرارهایشان را در پنهان گذاشته بودند. تنها شاه بزدل و بیسواد و نادان از هیچ چیز خبر ندشت و همه رویدادها را در دست تقدیر میدانست.

 

 

 

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
maziar 58

......

by maziar 58 on

Tapesh Tapesh      

Tu ke bish-om ne yee

nish-om chera ee?

what is all this Pahlavi bashings and and promoting WHO ?

the last 3 decades have awakened many many Iranians inside and outside of Iran

About the ugly face of DEEN and their promoters thanks to the shah and that Dajjal khomeini.

and the real cause of our mishaps are the western nations.

plus the kam fekri (not wanting to use the word Ignorance)of us Iranians..

Maziar


Shemirani

What a waste of time !

by Shemirani on

آدم قحطی است  ؟

واقعا وای بر کسی که گنجی براش بشه تحریر گر‌ سیاسی و تاریخی‌  معتبر !می‌دانیم که از بس اینها رو در تلویزیون ایرانی‌ در خارج دیدیید که باور کردید آنها چیزی سرشون می‌شه !!! روزی که در تلویزیون‌های خارجی‌ (مثلا در فرانسه یا آلمان) کسانی‌ مثل کارلوس تروریست آوردند که درس دموکراسی‌ بدهد به مردمان شون، من هام  منطق شما (طپش  ها) خواهم پذیرفت ولی‌  عمران همچنین چیزی پیش نخواهد آمد و بی‌ دلیل نیست !

خسته نشدید از سفسطه و مغلطه و دروغ ؟ سی‌ سال دیگه نیاز دارید تا بفهمید کی‌ به کیه ؟ واقعا که دست مریزاده :(

 


anglophile

پندار جان دیگه قرار نبود خودت داستان خودتو باور کنی‌

anglophile


 

حالا میخوای وانمود کنی‌ ضدّ پهلوی هستی‌ اشکال نداره اما بازی بازی با دسته طپش هم بازی؟


پندارنیک

تشکر، طپش...تشکر تپش

پندارنیک


 

 

من یکی‌ آخرش نفهمیدم شما "دسته‌دار"ی، یا "بی‌ دسته"........بنده به
اندازه سهم خودم از این نوشتار شما لذت بردم و با محتوای آن
موافقم...........اشکال کار جماعت "پهلوی‌چی‌" در اینست که از اعتراف به
واقعیت واهمه دارد. این حقیقت تلخ تاریخی که "محمد رضا پهلوی" با دستان
مبارک همایونی خود، کهن‌ترین رسم سرزمین باستانی ایران را ریشه‌کن کرد، دمل
چرکینیست که بر ضمیر ناخود‌آگاه چاپلوسان و ریزه‌خواران خانواده رذل پهلوی
روییده......داد و قال این دوستان، بی‌ تابی کودکی را ماند که تاب دیدن
"نیشتر" را ندارد........... 


anglophile

وای بحال اون بیسوادی که اکبر گنجی بشه مرجع سوادش! وای بحال او

anglophile


 

طپش جون دیگه نتونستی جلو خودتو بگیریا دست خودتو یکباره رو کردی. باباجون صبر میکردی یکی‌ از این فسیلای جبهه ملی‌ دهنشو باز میکرد اونوقت پته رو به آب میدادی. اومدی از بین این همه پیقمبرا جرجیسو انتخاب کردی.(بقول  اینگلیسا: ل ا ل). حالا میخوای برای بار صدم بهت نشون بدم که "شارلاتان السلطنه" مصدق پیشرو اسلامیزاسیون مملکت بود؟ برو حیا کن که امروز حوصله ندارم وگرنه یه درسی‌ بهت میدادم که هزار تا گنجی نمیتونن بهت بدن.