روزهای قبل از انقلاب در مجلس شورای ملی

Tapesh
by Tapesh
08-Mar-2012
 

 

 روزهای قبل از انقلاب در مجلس شورای ملی/1357

سخنان مرحوم مهندس مهدی بازرگان رئیس دولت موقت در افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی/1358.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

اینهم از پان ایرانیست‌های عرب پرست ما

anglophile


 

اینهم از پان ایرانیست‌های عرب پرست ما

 

مملکتی که وکلای پان ایرانیست پارلمان ایران که باید آریا پرست و آریا منش باشند این چنین پر حرارت به استقبال دین و آیین تازیان می‌‌روند دیگر از باقی‌ چه می‌‌توان انتظار داشت؟ آقایان منوچهر یزدی (سخنران دوم) و محسن پزشکپور (سخنران آخر) که هردو از وکلای حزب پان ایرانیست (پزشکپور رهبر و یزدی معاون او) که بر اساس مدل حزب نازی آلمان درست شده بودند و در همان مجلس فرمایشی به وکالت رسیده بودند. وای به اون ملتی که پان ایرنیستش بره دنبال کون اخوند.

 

 

 


MRX1

looked more like

by MRX1 on

association of the clowns than a parlimant.


Azarbanoo

It will happen again with IRR/IRI

by Azarbanoo on

which is 100 times more opperssive than Shah's regime.  The Majles before 1979 had sensed the Islamists were going to take over and started talking and sympetizing with akhoonds.  Shame on them.  Majarity of IRANIANS are opportunists.  Those who stayed honest with themselves and with the people were murdered by IRR/IRI.