نقشِ شاه در انقلاب سال پنجاه و هفت


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
11-Mar-2012
 

گفتگوی اکبر گنجی و دکتر فرهنگ هلاکویی با فرامرز فروزنده در بارۀ نقش شاه و ترویج اسلام شاهنشاهی (اسلام عرفانی) که پس از رسیدن محمدرضا پهلوی به نخت پادشاهی پی ریزی شد. نظام شاه ناخواسته در فراهم کردن زمینه برای یک فریب بزرگ و خوراندن این دروغ به مردم ایران که "همۀ چیزهای خوب تنها در اسلام است"، یک بستر مناسبی شد که شیدان و سالوسان از تبار سیدان قریش توانستند که دام خودشان را بنام " اسلام آزادی بخش و رهایی دهنده از بندگی" به جوانان جویای آزادی بفروشند!

 رژیم شاه گمان میکرد که با رشد و نمو اسلام در جامعه خواهد توانست که ایران را از افتادن در چنگال "امپریالیسم شوروی" بیمه کند و به همین دلیل اسلام شیعی را در همۀ جوانب تقویت میکرد و به به ملاها امتیازهای فراوانی میداد و آنها را در کارهایشان آزاد گذاشته بود زیرا گمان میکرد که ملایان پشتیبان سلطنت شاه و رژیم پهلوی خواهند بود که تا زنده بودن آیت الله بروجردی هم همینطور بود (آیت الله بروجردی در انجام کودتای ۲۸ امرداد و شکست دکتر مصدق نقش بسیار اساسی ایفا کرد و فتوای آیت الله بروجردی بود که ارازل و اوباش را از میدان میوه و تره و بازار تهران و همینطور مساجد و تکیه ها در روز ۲۸ امرداد به خیابانها سرازیر کرد و خانۀ مصدق را با کمک تانک و سربازان گارد شاه ویران کردند و هر چه که در خانه بود به یغما بردند).

شاه پس از کودتای ۲۸ امرداد بسیار از آیت الله بروجردی مشورت میگرفت و در انجام درخواستهای وی ( از جمله بهایی ستیزی و برانداختن بهاییان و خراب کردن ساختمانهای مذهبی ایشان) کوشا بود. ولی پس از مرگ آیت الله بروجردی، آیت الله خمینی به "مرجعیت شیعه" رسید که خدعۀ پیامبر اسلام را بکار برد و توانست رژیم شاه را با توجه به امکانات گستره ای که خوده رژیم شاه برایش فراهم کرده بود در مدت کوتاهی از میدان بدر کند و بر تخت سلطنت خودکامه او بنشیند و اسلام حقیقی و راستین را از به مردم نشان دهد که در آن خبری از عرفان، عشق، مهر و محبت نبود!

 

 

 

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
omeedvar

پررویی تا چه حد!

omeedvar


خاتمی، این شیخک همیشه خندان، در هشت سالی‌ که رئیس جمهور بود، بیشترین صدمه را به مخالفین رژیم زد و احمدی نژاد را روی کار آورد، و بعد از سی‌ سال حکومت اسلامی و عوایق  آن در ایران و جهان، هنوز هم عقیده دارد که دموکراسی‌ در ایران بدون حکومت اسلامی امکان ندارد.


omeedvar

پررویی تا چه حد!

omeedvar


خاتمی، این شیخک همیشه خندان، در هشت سالی‌ که رئیس جمهور بود، بیشترین صدمه را به مخالفین رژیم زد و احمدی نژاد را روی کار آورد، و بعد از سی‌ سال حکومت اسلامی و عوایق  آن در ایران و جهان، هنوز هم عقیده دارد که دموکراسی‌ در ایران بدون حکومت اسلامی امکان ندارد.


omeedvar

شاه و انقلاب اسلامی

omeedvar


بحث جالبیست بخصوص مطالب دکتر هلاکویی. ولی‌ باید در نظر گرفت کسانی مثل گنجی و سروش که چند سال اول انقلاب با رژیم اسلامی همکاری کرده و پست و مقام گرفتند، بعد به خارج آمده و حالا از جنبش سبز و موسوی طرفداری میکنند، آدمهای بی‌طرفی نیستند.  اما چند نکته را باید در نظر گرفت:

۱- رضا شاه که فردی قوی ، با تجربه تر،  و تا حدی ضدّ مذهب بود، در زمان جنگ دوم جهانی‌ و اشغال ایران، توسط متفقین به آفریقای جنوبی تبعید شد، و پسر او را که در سوئیس درس می‌خواند در جوانی بجای او گذاشتند، و شاه در آن‌زمان اطلاع درستی‌ از اسلام نداشت و لذا اشتباهاتی کرد.

۲-  بعد از سوً قصد بجان شاه، او بیشتر به مذهب روی آورد و فکر میکرد خدا او را حفظ کرده است. ضمنا پس از قائله پیشه وری و بیرون راندن او از ایران توسط شاه، او فکر میکرد اسلام میتواند مثل سدی جلوی کمونیست را بگیرد.

۳- علیرغم نفوذ آیت‌اللّه بروجردی که باعث دستور تخریب مرکز بهائیان ایران شد، بهائیان حق مساوی برای تحصیل و استخدام در همه مشاغل حتا وزارت را داشتند.

۴- بعد از بروجردی، خمینی مرجع تقلید شیعه نبود. حتا بعد از انقلاب و آمدن خمینی به ایران و تبلیغ دستگاه که باید از او تقلید کنند، اکثر ایرانیان سنتی‌ و قدیمی که به این چیزها عقیده داشتند، به آیت‌اللّه خویی اقتدا میکردند و حاضر نبودند مرجع تقلید خود را عوض کنند.

۵- سیستم آموزشی و دانشگاههای ایران در زمان شاه مجانی و بسیار قوی بود. دانشجویانی که برای ادامه تحصیل و تخصص به خارج می‌آمدند، براحتی می‌توانستند وارد سیستم غربی شوند. بسط اینگونه دانشگاه‌ها برای ۵۰۰ هزار دانشجو در زمانی‌ کوتاه با نفت ارزان آن موقع، آسان نبود. رژیم اسلامی بعد از تصفیه دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی‌، با راه انداختن دانشگاه‌های آزاد با شهریه زیاد، در هر کوچه، محلّه، شهرک و دهات، علاوه بر ایجاد درامد برای خود، جوانهای ایرانی‌ را سرگرم کرد، و مدارکی به آنها میداد که علاوه بر ایجاد قرض، برای خانواده‌های ایرانی‌، ارزش چندانی هم ندارند و بسیاری از مراکز خوب غربی بعض از آنها را قبول ندارند،

۶- شاه در عین دیکتاتوری در بعضی‌ موارد، برای کنترل اوضاع مملکت و جلوگیری از هرج و مرج،  فردی لیبرال بود و فکر میکرد با فراهم کردن فرصتهای تحصیلی‌ برای جوانهای ایرانی‌ بلند پرداز در داخل و خارج از ایران، و بکار گرفتن آنها در سطوح مختلف کشور، آنها را راضی‌ و مملکت را آباد خواهد کرد. او حتا تعدادی از توده‌ای‌ها و چپی‌ها و مذهبی‌ ها را هم در پست‌های مهم از جمله رادیو تلویزیون، سفارتخانه ها، و دانشگاه‌ها بکار گرفته بود، و امیدوار بود که بتدریج آنهارا رام کرده، و فرد مفیدی برای جامعه بسازد، ولی‌ بعضی‌ از همین افراد که از امکانات او استفاده کرده و در خارج تحصیل کرده بودند، تحت تاثیر فرهنگ غربی، عدوی او شدند و به ایران و ایرانی‌ خیانت کردند. 


Darius Kadivar

Maybe Ganji should be reminded why Shayegan won Secularist Prize

by Darius Kadivar on

And Khatami didn't …

Daryush Shayegan Global Dialogue Prize WinnerThe Iranian centre for dialogue of civilizations was created in 1977 Under the Patronage of Shahbanou Farah Pahlavi. It's Very First Director Iranian Philosopher Daryush Shayegan has been Awarded The Global Dialogue Prize by Aarhus University, Denmark.

Global dialogue prize 2009: Dariush Shayegan, Aarhus University in Denmark: 

Khatami explains why Democracy in Iran Cannot be achieved without Islam's presence:

This Speech by former President of the Islamic Republic Mohamad Khatami was probably the Nail in his Coffin as the so-called Promotor of a Dialogue of Civilization 

 

 

 

 

Related pictory:

 

Shah Admonishes The Working Class: "Stop Praying All Day and Roll Up Your Sleeves"

 

 

Related Blogs:

 

LA GRANDE LIBRARIE: Daryush Shayegan on French Talk show


onlyinamrica

What's with all these green leaves?

by onlyinamrica on

Just look at the leaves configuration on top center.