سال روز ملی شدن صنعت نفت


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
19-Mar-2012
 

در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصا سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، دکتر محمدحسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، دکتر سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلایی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و دکتر حسین فاطمی، (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند و یا آشکارا علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند)اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

به مناسبت سال روز ملی شدن صنعت نفت

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Mohammad Ala

WHAT???? ---- FarsNews

by Mohammad Ala on

What the ....???

//www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901229000262

Is history being re-written??????????  What the....????????????

 


anglophile

ببخشیندا (که تحریف تاریخی تونا اصلاح می‌کنم)

anglophile


ولی‌ وقتی اینهمه آدم پشت سر یه نفر هستند، این کجاش می‌شه "یک تنه"؟؟!!

. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، دکتر محمدحسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، دکتر سید علی شایگان، شمس الدین امیرعلایی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و دکتر حسین فاطمی،

 

 در ضمن اگه ناراحت نمی شین رضا شاه نقشی‌ در تنفیذ قرارداد ۱۹۳۳ نداشت بلکه مرحوم تقی‌ زاده داشت که بخاطر همین مدتها مغضوب رضا شاه بود تا وقتی‌ که رضا شاه برکنار شد و تقی‌ زاده از انگلستان با سلام و صلوات برگشت. میگم طپش جان وقتی‌ میخوای تحریف تاریخی کنی‌ یه کم با ظرافت بکن. سال ظریفی‌ داشته باشی‌!