گفتگو با بانو هما سرشار در رابطه با سریال تلویزیونی شاهان سانست

Tapesh
by Tapesh
26-Mar-2012
 

هما سرشار روزنامه نگار و نویسنده برجسته ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره سریال تلویزیونی شاهان سانست ، ویژگیهای آن و نظرات مخالف گروهی از ایرانیان آمریکایی در این رابطه ، توضیحاتی داد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Red Wine

...

by Red Wine on

خانمِ سرشار سلامت باشند که حالِ آن دسته از دماغِ پیل افتادگانی را که از این برنامه انتقاد میکرد را گرفت و اینان را ضربه فنی‌ کرد ... دستِ مبارکتان درد نکند.

به جای آنکه ایراد از فرهنگِ مملکت (بی‌ آنکه آن را بشناسید !) بگیرید،به درد و مرضِ جامعه فعلی‌ ایرانیان بپردازید.بس است لا پوشانی، دو رویی و پدر سوختگی.

از خوابِ گران برخیزید.

با سپاس .

 


Ari Siletz

Great job!

by Ari Siletz on

Sarshar makes good use of the controversy around this show to constructively critique one of our biggest flaws. she turns the accusation of pretentiousness back at the accusers. To wit, a recent memeber of IC is preteneding to be a surgeon. Why is it necessary to flash irrelevant credentials in order to get respect for one's opinion?


Sean-K

great interview

by Sean-K on

she says all the TRUE things iranians don't want to hear because they like to pretend everything is perfect. Most of us are fakes and liars just like all the ones that go to the pahlavi Norooz photo blog and praise and kiss a** but not one person asked what is wrong with Farahnaz? Why does she look older than her mom? Why is she looking like a addict? Nooooo we don't say that but when someone dies we all come and cry. Shame.


Faramarz

Outstanding!

by Faramarz on

 

She surprised me completely with her eloquent analysis of this show and the inner/outer struggles of the Iranians, both here and in Iran. Every time somebody pushes the envelope and exposes our deep secrets, the first reaction is denial and circling the wagons.

And the folks who do not like this show, do your own show about Iranian scientists, poets and brain surgeons and see how many Iranians or Americans tune in on Sunday nights.


Demo

زنان بی سیرت سانست

Demo


١٥ دقیقه برای بانو سرشار؟ ١٥ ثانیه آنهم قابل تحمل نیست! کل جریان این است که چون خیابان سانست در هالیوود به محل گشت و گذار «زنان بی سیرت» مشهور است  از این بابت به غیرت؟ نوکران و کلفتان شاهان سابق ایران ساکن لوس آنجلس و خول و حوش آن شدیدأ برخورده است!