انتقاد به سياست هاي ضد افغان دولت ايران

Tapesh
by Tapesh
02-Apr-2012
 

نیروی انتظامی از ممانعت حضور اتباع افاغنه در روز طبیعت در پارک کوهستانی صفه خبر داد. انتشار این خبرواکنش های فراوانی را به دنبال داشته است. منتقدین به این تصمیم نیروی انتظامی میگویند، اقداماتی از این دست خلاف حقوق انسانی افغان هاست. گزارش از احمد باطبی.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
MRX1

love

by MRX1 on

It's example of love and friendship islam nabeh mohmmadi style. By the way for those who are shocked it was and still is against the IRI law for muslim to attend an Armenian weddings in Iran so this kind of discrimination has been going on for some time now and it's nothing new realy.


Azarbanoo

Shame on this Barbaric Regime

by Azarbanoo on

I am not surprised, when they treat Iranians that brutaly, you can not expect them to treat Afghans better.  This regime (IRR) must be up rooted soon.