گفتگوي بیژن فرهودي با احمد شهيد

Tapesh
by Tapesh
03-Apr-2012
 

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران بتازگی دومین گزارش خود را منتشر کرده که در ان از ادامه نقض حقوق انسانی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده است. آقای شهید که برای شرکت در چند جلسه سخنرانی و برگزاری کارگاه حقوق بشر به انگلستان سفر کرده در گفتگویی با همکارمان بیژن فرهودی در دانشگاه اسکس در شهر کولچستر به پاره ای پرسش ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخ گفت.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Roozbeh_Gilani

UN report on Islamist Regime's shamefull human rights record

by Roozbeh_Gilani on

“This Special Rapporteur’s work shines a light on the experiences of so many ordinary Iranian people who have been deprived of their most fundamental rights,”

“Whether it is activists and human rights defenders in prison or minorities and women facing discrimination, the Human Rights Council is providing a way for their voices to he heard.”


//www.iranhumanrights.org/2012/03/hrc_shaheed/


Azarbanoo

Dr. Shaheed, Thanks for

by Azarbanoo on

your Honesty, truthfulness & integrity in reporting crimes of IRR against humanity.