راه يافتن فردی با سوءپيشينه به مجلس

Tapesh
by Tapesh
15-Apr-2012
 

ولتن نیوز پایگاه خبری وابسته به نهاد های امنیتی نوشته است یکی از منتخبان مجلس نهم در انتخابات اسفند ماه سال گذشته به دلیل سابقه ارتکاب قتل عمد و ایراد جرح عمدی نسبت به یک خانواده شهید در دستگاه قضایی پرونده دارد. منابع خبری نزدیک به محافظه کاران در ایران از ورود اين فرد دارای سوء پیشینه قتل به مجلس خبر داده اند. این منابع چگونگی تایید صلاحیت این فرد را به پرسش گرفته اند.

گزارش از احمد باطبی.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
MRX1

This is not an issue

by MRX1 on

This is IRI. The qualifications for running for any offices are:

killing, rape, torture, executon, chaploosi, looting,  and looking unshaved and filthy.