آزادی زنان قبل از انقلاب


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
10-May-2012
 

طبق آمار تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی بین سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ از مرز ۱ میلیون ۷۰۰ هزار نفر به مرز ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می رسد.

در مدارس متوسطه در طی همین مدت زمان (۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶) تعداد دانش آموزان از ۳۲۶ هزار نفر به ۲ میلیون می رسد.

از ۱۵۲ هزار دانشجوی دانشگاهی، ۱/۳ آنرا دختران تشکیل می دهند.

همچنین طبق آمار سال ۱۹۷۵، ۴۴% از تمام فارغ التحصیلان رشته پزشکی، ۴۷% از فارغ التحصیلان رشته داروسازی و علوم اجتماعی و ۵۵% از فارغ التحصیلان رشته تربیت معلم را همین دختران تشکیل می دهند.

و با اینچنین سیر سعودی قرار بود تهران در سال ۱۹۸۰، مهماندار کنفرانس بین المللی دانشگاه ها باشد.

رشد پرورشی - اجتماعی ایران بر روی عملکرد سپاه دانش، سپاهی که جهت ریشه کن کردن بی سوادی در ایران تشکیل شده بود بنا گردید.

سربازان این سپاه بعد از یک دوره ی تعلیماتی ۴ ماهه، عازم دور افتاده ترین نقاط دهات ایران می شدند.

در شروع انقلاب سفید [سال ۱۳۴۱] ۸۵% جمیعت کشور ایران از نعمت سواد بی بهره بودند.

در طی دوران ۱۴ سال بعد از انقلاب [سفید]، به واسطه ی خدمات این سپاه، تعداد بی سوادان ایرانی از ۸۵% به ۵۵% تقلیل می یابد. و یونسکو، یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد، این شاخص را به عنوان یک رکورد ثبت می نماید و سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عقب مانده و در حال پیشرفت توصیه می کند که از سپاه دانش ایران جهت رشد اجتماعی ملتشان سرمشق بگیرند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Azarbanoo

GOD Bless Reza & MR Shah for their LOVE

by Azarbanoo on

For IRAN & IRANIANS.  The History is on Their Side for Sure despite of their shortcomings.