هلوکاست در ایران

Tapesh
by Tapesh
10-May-2012
 

رائفی پور راجع به قتل عام بیرحمانه ایرانیان توضیح می دهد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Azarbanoo

The Iranian holocast brought to IRANIANS by British who also

by Azarbanoo on

Brought to us bastard akhoonds.  Akhoonds have been killing & plundering iRanians Since 7th century.  Now, You are sitting next to their flag and talking about IRANIAN Holocast!