مردان تن فروش در ايران

Tapesh
by Tapesh
11-May-2012
 

اشتیاق زنان مسن برای برقراری ارتباط با پسرهای جوان این روز ها علنی تر شده . رسانه های ایران این مردان را فاحشه می خوانند نامی که قبل از این تنها به زنان تن فروش نسبت داده می شد
در ایران بعضی مردان جوان و خوش ظاهر داشتن رابطه با زنان بزرگتر در قبال پول و امکانات را به عنوان شغل انتخاب کرده اند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Faramarz

Oon Yaroo

by Faramarz on

Are you saying that our dear Doctor Mohandes is a toyboy for the elderly vixens?


Oon Yaroo

Who knows, maybe some members of ...

by Oon Yaroo on

IC contributors in Iran are in this line of business?

Anybody likes to take any guesses?


maziar 58

.......?

by maziar 58 on

Not denying the trends...

But there is something fishy in Neghab

With its actors & actressess

Using half English half farsi in their conversations and voice of America airing it too!!

Nice apartment,stress.....

Maziar