سوزاندن سرباز میهن در میان پایکوبی انقلابیون

Tapesh
by Tapesh
17-May-2012
 

انقلابی که سردمدارانش امثال رجوی و خمینی و کیانوری باشد و انقلابی که قبله آمال ملتش به مدینه و کعبه و مسکو باشد نتیجه اش این می شود که می بینید. ای کاش حرف شاپور بختیار را گوش کرده بودیم. ای کاش ....


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

  تپش جون باز

anglophile


 

تپش جون باز دچار فراموشی ساختگی شدی؟

 

بینم سردمداران انقلاب فقط رجوی و خمینی و کیانوری بودند؟ پس سهم آقایون سنجابی، فروهر و شایگان و سحابی و الهیار صالح و یزدی و بازرگان چی‌ شد؟ طرفدارای جناب مصدق رو میگم. یادت اومد یا هنوزم میخوای خودتو به فراموشی بزنی‌؟