آنتن شماره سه‌ - سامان اربابی

Tapesh
by Tapesh
25-May-2012
 

برنامه طنز هفتگی برای نسل جوان ایرانی. این برنامه هر هفته به مدت ۳۰ دقیقه با تهیه کنندگی و اجرای سامان اربابی و مهمانانش به مسائل روز جامعه ایرانی میپردازد.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Shazde Asdola Mirza

Very good and funny reminder of the worst situations in Iran

by Shazde Asdola Mirza on