اسپرم طلایی

Tapesh
by Tapesh
31-May-2012
 

از نظر سازندگان این انیمیشن سلطنت امری مذموم و بیهوده بشمار می آید.


احمقانه ترین راه کسب قدرت، اکتساب آن از طریق اسپرم از پدر به پسر بدون دخالت و رای مردم است.

 

در آینده آزاد ایران، قدرت و حکومت مسئولیتی ست که از طرف مردم و با رای اکثریت ایشان در اختیار یک شخص، برای مدتی محدود به او محول میگردد.
سرزمین استبداد زده ما هم اکنون تحت سلطنت عمامه قرار دارد و نیازی به بازگشت به دوران سلطنت تاج ندارد.


قدرت بی حد و حصر هر کس را به فساد می کشاند و این خود بزرگترین دلیل برای عدم بازگشت به سلطنت می باشد.


هرگونه تشابه ظاهری و اصطلاحات موجود در این انیمیشین ، کاملا تعمدی و خطاب به شما دوست عزیز است .


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

Maryam khanom

by anglophile on

The makers of this animation as well as Tapesh are not sophisticated enough to answer your question. They see the world black and white, kind of, like Greorge W Bush :)


Maryam Hojjat

Great One but

by Maryam Hojjat on

Does it include a constitiutional monorch as Well?