آنتن شماره چهار - سامان اربابی

Tapesh
by Tapesh
01-Jun-2012
 

Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Soosan Khanoom

رانندگی‌ در مستی

Soosan Khanoom


من یه گلایولم که تو این سرزمین شوم

راهم به قبرو سنگ گرانیت میرسه

هر روز به قتل میرسمو شعر من فقط،

به انتشار شعله کبریت میرسه

دردم هزار ساله مثه درده حافظه،

درمونشم همونیه که کشف رازیه

نسلی که سر سپرده عصر حجر شده

به ساقیای ارمنیه پیر راضیه

وقتی که زندگی یه تاتر مزخرفه

تنها به جرعه های فراموشی دلخوشم

راسکول نیکف یه پیرزنو شقه کرده و من،

با اون تبر فرشته الهامو میکشم....

هی مست میکنم مثه یه بطری شراب

که وقتی پاش بیافته یه کوکتل مولوتوفه

یه مجرم فراری شدم که تو زندگیش

درگیر یه گریز بدون توقفه

فرقی نداره جادۀ چالوس و راه قم

من مستی ام که خوش داره رانندگی کنه

یه ماهی که تو آکواریوم زار میزنه

تا توی اشکهای خودش زندگی کنه

باید تلو تلو بخوری این زمونه رو

وقتی که مست نیستی به بن بست میرسی

تو مستی آدما دوباره مهربون میشن

حتی برادرای توی ایست بازرسی

میخندن و به دست تو دست بند میزنن

راهو برای بردن تو باز میکنن

تو دام مورچه ها به سلیمان بدل میشی

قالیچه ها بدون تو پرواز میکنن

این بار چندمه که به یه جرم مشترک

هشتادتا ضربه پشتتو هاشور میزنه؟

برگرد خونه حتی اگه با خبر باشی،

تنها دل خودت برای تو شور میزنه...

یه گلایلیو تو این سرزمین شوم

راهت به قبرو سنگ گرانیت میرسه

هر روز به قتل میرسیو شعر تو فقط،

به انتشار شعله کبریت میرسه

هی مست میکنی مثه یه بطری شراب

که وقتی پاش بیافته یه کوکتل مولوتوفه

یه مجرم فراری شدی که تو زندگیش

درگیر یه گریز بدون توقفه

هی مست میکنی مثه یه بطری شراب

که وقتی پاش بیافته یه کوکتل مولوتوفه

یه مجرم فراری شدی که تو زندگیش

درگیر یه گریز بدون توقفه


Soosan Khanoom

I like that song too...another meaningful song by Shahin

by Soosan Khanoom on

دردم هزار سال مثل درد حافظه

Shahin Najafi - Ranandegi Dar Masti

Nice job Saman.  I especially liked the interview section. Thanks for introducing us to these artists  I did not know any of them.