کتاب من و رضا


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
02-Jun-2012
 

شرح ماجرا : اين كتاب، خاطرات کسی بنام «احمد علي مسعود انصاري»، که نوه خاله «فرح ديبا» و از مشاوران خصوصی شاه سابق ايران و دربار اوست که رابط بین شاه و ملاهای کله گنده و همینطور پیغامبر بین شاه و دیگران در کشورهای دیگر (شاه اردن، شاه عربستان، شاه مراکش و انور سادات در مصر) بود. پس از انقلاب و مرگ شاه در پاناما، احمدعلی انصاری مدتی بکارهای دیگری پرداخت ولی با سوگند رضا پهلوی (بعنوان شاه) به «رضا پهلوي» پيوست و مسئوليت اداره امور مالي او را به عهده گرفت.

وی پس از سالیانی به علت اختلافات بزرگ مالي از خاندان «پهلوي» فاصله گرفت، به دادگاه رفت ولی از عهدۀ هزینۀ وکیل و دادگاه برنیامد و به جمهوری اسلامی رفت تا خانه اش در ایران را پس بگیرد ولی بگفتۀ خودش، چیزی به او پس ندادند و او به آمریکا برگشت.

 بهرحال چندی است که به نوشتن کتاب روی آورده است که این کتابها میتوانند در روشن شدن پاره ای ازتاریکی ها در خاندان پهلوی و گروهای وابسطه به آنان را یاری برساند. «انصاري» درخاطرات خود، نخست به رابطه خويشاونديش با «فرح ديبا» و چگونگي پيوندش با دربار پهلوي و فعاليت ها و زندگي خود و اطرافيانش در دوران قبل از انقلاب مي پردازد. سپس شرحي از آوارگي شاه و زندگي او در خارج از ايران و سرانجام، مرگش به دست مي دهد.

 بخش بعدي خاطرات او به فرجام خانواده «پهلوي» و زندگي و فعاليت هاي آنان در دوران پس از مرگ شاه اختصاص دارد. اين خاطرات با «گزارش فعاليت مالي دفتر رضا پهلوي» به پايان مي رسد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
maziar 58

..........

by maziar 58 on

Read more about Patrick's criminal indictment for fraud and....

in denver post and Iran Times plus his mug shot in denver county jail in 1992-93.

And the last question (The financial disputes) Is still remain un answered.

Maziar


Tapesh

قسمت آخر

Tapesh


قسمت آخر


robertborden54

Seriously folks...

by robertborden54 on

Anti-Pahlavi people must really try harder.  Let's just think about this:  He is with the Pahlavis, he has a "financial dispute" with them but can't handle the legal costs (no lawyers willing to work on contingency?), so then he goes back to Iran "to get his house back."  The IRI doesn't kill him or jail him or torture him to get all the goodies on the depraved Pahlavis.  Instead he does a few interviews with IRI media, creating fodder for IRI supporters to present as facts to people. And now the useful idiots outside Iran are providing another platform for him to repeat his IRI-enhanced propaganda.  who's gonna swallow all this horse manure?


religionoutofgovernment

Talking head for the rapist regime?

by religionoutofgovernment on

//vimeo.com/8608956

//vimeo.com/10436584 


First Amendment

....

by First Amendment on

Thank you, Tapesh........