دولت ویشی، گشتاپو و دارزدن رودلف هیلفردینگ

همنشین بهار
by همنشین بهار
04-Jun-2012
 

این  ویدیو در مورد «رودلف هیلفردینگ» Rudolf Hilferding یکی از برجسته ترین رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان است که در دوران فاشیست ها به دارکشیده شد. شخصّیت های گفتمان‌ساز و تأثیرگذاری چون او  به جای لعنت به تاریکی، چراغ برافروختند.

همنشین بهار


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار
 
همنشین بهار

دارزدن رودلف هیلفردینگ در زندان نازی ها

همنشین بهار


سلام بر شما دوست عزیز

 

در قسمت «منابع» (Weblinks) مقاله «رودلف هیلفردینگ» (در ویکیپدیای آلمانی)، اطلاعیه ای از سال
۱۳۴۱ موجود است که دارزدن وی را در زندان فاشیستها، اشاره میکند:

 Rudolf
Hilferding ist ermordet worden. Eine Meldung aus Berlin
behauptet, er sei in einer Gefängniszelle in Paris am Vorabend seines Abtransports nach
Deutschland erhängt aufgefunden worden...

مقاله «رودلف هیلفردینگ»(در
ویکیپدیای آلمانی):

//de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hilferding

اطلاعیه به مناسبت کشته شدن
وی:

Nachruf auf Rudolf Hilferding
Oktober 1941

//www.dhm.de/lemo/html/dokumente/hilferding/index.html

در ویکیپدیای فارسی هم در پانویس
شماره  ۶ دارزدن وی اشاره شده است.

با کمال احترام: همنشین بهار  hamneshine_bahar@yahoo.com


sobh

Very interesting

by sobh on

According to Wikimedia, he was not hanged but rather died in prison due to injuries: //en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hilferding

But nevertheless, interesting presentation.