از قم تا نجف

Tapesh
by Tapesh
07-Jun-2012
 

از قم تا نجف: بخش اول، ولایت فقیه

مناظره بین حسن شریعتمداری،مهدی خزعلی و آخوند احمد منتظری

از قم تا نجف: بخش دوم، میراث فتوا در ایران مدرن

مناظره بین حسن یوسف اشکوری،محمد امینی،احمد منتظری و آخوند هدایتی

 

از قم تا نجف: بخش سوم، دادگاه ویژه روحانیت

مناظره بین محمد جواد اکبرین،آخوند مجید رسولی،مراد ویسی و احمد منتظری

 

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Azarbanoo

Interesting Debates

by Azarbanoo on

I am really worrying about IRAN with too many akhoonds.  Apparently, IRR/IRI has been manufacturing akhoonds in past33 years.