جعل هویت نظامی گنجوی

Tapesh
by Tapesh
10-Jun-2012
 

Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
ahang1001

گنجه شهری در

ahang1001


گنجه شهری در شمال غربی جمهوری آذربایجان است. جمعیّت این شهر در حدود ۳۱۳٬۳۰۰ نفر است

بدین ترتیب میبینیم که جمهوری آذربایجان چیزی را جعل نکرده است

از نظر من آنجا که نظامی گنجوی بفارسی میسراید ایران است

آنجاییکه رودکی سمرقندی شعر فارسی میگوید ایران است

...و آنجاییکه امین الله حسین در ترکمنستان متولد میشود و اثری بنام مینیاتور های ایران ...نه مینیاتور های ترکمنی...خلق میکند ایران است

آنجایی که رییس جمهورش در آغاز سخنرانی قران میخواند....ایران نیست

مرز فرهنگی ایران فرا تر از آنجاییست که ملایان حکومت میکنند

هرگز نگران  نابودی فرهنگ ایرانی توسط جمهوری آذربایجان نیستم

شما هم نباشید


First Amendment

با تشکر و اجازه...

First Amendment


 

 

 

هم تقصیر بهنویسه، هم خط فارسی "قربونش برم" هستش..........منسوب با
سینه....و مطلب بعدی اینکه، بنده از دعوی و دعوای ملتها بر سر مشاهیر سر
درنیاوردم که نیاوردم...