درگیری مردم قم با گشت ارشاد

Tapesh
by Tapesh
30-Jun-2012
 

خیابان صفاییه . ۸ تیر ۱۳۹۱ درگیری مردم با گشت ارشاد که به یه مادر و دخترو پسر گیر و آنهارا با کتک وارد ماشین کردند. مردم با دیدن صحنه و شعار ولش کن ولش کن و داد زدن و همچنین پارک ماشین و تجمع جلوی ماشین گشت ارشاد از حرکت گشت جلوگیری کرده و آنان را ودار به پیاده کردن دختر پسرها کردند


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
مآمور

مرگ بر گشت ارشاد

مآمور


I wear an Omega watch


Roozbeh_Gilani

عجب گندش در اومده...

Roozbeh_Gilani


که حتا توی قم هم با رژیم ولایت فقیه در افتادن!

ولی‌ بی‌ خیال، ساپورت خط امام راحل مفتخوران فرنگ نشین  در iranian.com ، کوب هست، کیلی‌ کیلی‌ کوب هست :)


jmyt17

ارشاد

jmyt17


 

Shameless Islamist Dirt, and criminals controlling Iran.

Looking for a time when you Ershadi troop, hidding like a rat.