آزادی زندانیان سیاسی از زندان تهران

Tapesh
by Tapesh
09-Jul-2012
 

آزادی زندانیان سیاسی از زندان تهران,سازمان فدائیان خلق ایران,زمستان ۱۳۵۷.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Azarbanoo

Yes, It Will happens again SOON

by Azarbanoo on

But this time Hopefully we will have no Political Perisoners.


Bavafa

If the revolution had one positive aspect…

by Bavafa on

This would have been one of them, freedom of political prisoners.  This phenomena however did not last long and soon many more filled their cells with far brutal treatment.

  With the hopes of one day soon all those cells are freed and made room for the criminal politicians, not as political prisoner but as criminals.

 

'Hambastegi' is the main key to victory 

Mehrdad


Roozbeh_Gilani

صحنه‌ای بسیار زیبا و با شکوه....

Roozbeh_Gilani


که به زودی تکرار خواهد شد،  به کوری چشم مزدوران مفتخور فرنگ نشین رژیم

باید گفت که اکثر این رفقای غیور و وطن پرست ما در عرض مدتی‌ کوتاه قربانی رژیم خون خار، دزد و ادمکش اسلامی شدند. راه سرخشان ادامه دارد تا سرنگونی کامل رژیم منفور و وابسته به امپریالیسم اسلامی، و سپردن تمام رهبریت منفور، دزد و آدمکش ان به جوخه‌های اعدام خلق قهرمان ایران.