صحنه‌هایی از دوران طلایی‌ امام به گفته آقای میر حسین موسوی

Tapesh
by Tapesh
23-Jul-2012
 

صحنه‌هایی از دوران طلایی‌ امام به گفته آقای میر حسین موسوی.


در آن دوران حذف فیزیکی‌ مخالفان که غالباً طرفداران حکومت پیشین پادشاهی بودن در اوج خود بود.
این هم راهپیمایی ترتیب داده شده توسط چماقداران حزب توده‌ ، فدائیان خلق ، مجاهدین خلق ایران و دانشجویان خط امام که اوایل انقلاب به حمایت از صادق خلخالی و تداوم اعدام‌ها می‌پرداختند و نارضایتی خود را از کم بودن اعدام‌ها ابراز میداشتند.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Anonymous Observer

Perfecting the Iranian art of Arbadeh Keshi

by Anonymous Observer on

I would say that this display of Neanderthalism was funny if it wasn't so sad and serious.  

Now these thugs and hoodlums are supposed to be "students?"  They're the same age as my dad!

And look at those fit and well uniformed police officers who are yelling atop their lungs for Khomeini.  Whatever happened to those poor bastards?  "Cleansed?"  Executed?  Replaced by a bunch of smelly fat f**ks with bellies hanging over their knees? 


sobh

من طرفدار

sobh


من طرفدار هیچکدام از نیروهای سیاسی که در متن فارسی ذکر شده اند نیستم : حزب توده، فدائیان خلق، مجاهدین، .... ولی به عنوان یک بیننده منصف باید بگویم که در هیچ کجای این ویدئو من نشانی از حضور این نیروها در این تظاهرات ندیدم!

روی یکی از پلاکاردها امضای فدائیان اسلام بود و دیگر اینکه در جایی از شعارها فریادهای فدایی و منافق اعدام باید گردد بگوش میرسید.

اگر میخواهیم تاریخ کشورمان را آنگونه که واقعن اتفاق افتاده است برسی کنیم و از ان درس بگیریم، باید حقایق را آنگونه که هاست بیان کنیم و نه اینکه تاریخ را با نظارت سیاسیمان تطبیق دهیم و بعد دروغ پراکنی کنیم.


JavoonDeerooz

THIS REMINDS ME OF ANOTHER RALLY WHERE

by JavoonDeerooz on

the crowd started spreading out in different directions, so the leader shouted " Goshad Goshad Rah Nareen" and crowd started repeating in a rythmic manner " Goshad Goshad Rah Nareen". The leader realized the mistake that the crowd was making , so he shouted " Nah, Goshad Goshad Sho'ar Neest" and the crowd dutifully repeated " Goshad Goshad Sho'ar Neest"


MRX

good one

by MRX on

This a good one. now I know why mossuvai really misses this golden era. Too much opium smoking has really altered his mind (that's if he ever had any)