زندگی سیاه سگ ها بعد از انقلاب اسلامی

Tapesh
by Tapesh
23-Jul-2012
 

ورود سگ به ساحل دریا ممنوع شد. این خبر را پلیس ایران اعلام کرد. این روز ها سگ ها در ایران خیلی درد سر دارند. آنها نه تنها نمی توانند به شمال بروند، بلکه اگر با صاحبشان هم در خیابان پیاده روی کنند بازداشت می شوند. البته قصه تلخ زندگی حیوانات به خصوص سگ ها در ایران بالا و پایین های زیادی دارد. روزگار آنها هم بعد از انقلاب سال 57 سیاه شد.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
jmyt17

Akhoond

by jmyt17 on

 

Why Akhoond can walk in the street of Tehran or Qum?

This is what these barberian Islamic dirt thinking.

 


zolfali1

سگ‌های منفور در استخدام جمهوری اسلامی

zolfali1


زندگی‌ یآ مرگشان خیل تلخ تر خواهد بود بعد از سرنگونی رژیم


mahmoudghaffari

They killed one of my dogs

by mahmoudghaffari on

at the beginning of the revolution by feeding him poisonous meat.