سيمای نويسنده در تبعيد - بيژن بيجاری

Tapesh
by Tapesh
30-Jul-2012
 

بيژن بيجاری نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران، پس از رويداد قتل های زنجيره ای در خارج از کشور رحل اقامت افکند و اکنون در آمريکا زندگی می کند.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Azarbanoo

Tapesh, Thanks for posting

by Azarbanoo on

Good luck to him & his writing.  I hope he lives very long life and return to Free IRAN soon.