آسیب شناسی دوران دکترمصدّق و رویداد ۲۸ مرداد ۳۲

Tapesh
by Tapesh
20-Aug-2012
 

گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس درباره آسیب شناسی دوران دکترمصدّق و رویداد ۲۸ مرداد ۳۲ . 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
aynak

آسیب شناسی "دکتر" میر فطروس:

aynak


  ایشان هنوز هم وقتی به او می گوید "دکتر میرفطروس عزیز" صداقت آن را ندارد به میبدی بگوید بابا من والله بالله دکتر نیستم.

این هم پاسخ به آسیب 

 

  //www.youtube.com/watch?v=PvfOfrgSmhY&feature=youtu.be

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


aynak

آسیب شناسی "دکتر" میر فطروس:

aynak


 

duplicate