دختر لخت در خیابان

Tapesh
by Tapesh
30-Aug-2012
 

دختری لخت در اثر مصرف مواد مخدر این چنین دیوانه وار عریان در خیابان می دود ظاهرا و مامورین پلیس او را در پتو پیچیده و جمع می کنند!


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh