شیعه انگشترش را در دست چپ نمی کند

Tapesh
by Tapesh
31-Aug-2012
 

مهدوی کنی رییس شورای خبرگان رهبری است.شیعه انگشترش را در دست چپ نمی کند


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Demo

دوستان دست راست شیطان!

Demo


و اگر مسلمانی هم به این اراجیف اعتراض کرد به او تهمت مرتد و وهابی و سلفی و غیره میبندند.

"آيا شما را آگاه كنم كه شياطين بر چه كسى فرود مى‏آيند؟ بر هر دروغزن گناهكارى فرود مى‏آيند. آنها که آنچه را مي‏شنوند (به ديگران) القا مي‏كنند و اكثرشان دروغگو هستند." (قرآن ٢٦: ٢٢١-٢٢٣)


All-Iranians

مهدوی کنی کاملا "دست راستی" است

All-Iranians


چرا؟ برای اینکه مهدوی کنی از کارپردازان انگلیس در ایران است و کاملا "دست راستی" است !!!
//iranian.com/main/blog/all-iranians-77


First Amendment

.

by First Amendment on

 

 

بعدش که من چاک دهنم رو می‌کشم و هرچی‌ از دهنم در میاد نثار روح اون شاه
خدابیامرز گور‌به‌گور‌شده و اون خانواده کثیف و رذل پهلوی می‌کنم که با
ندانم‌کاریهاشون ما ملت رو اینجور گرفتار این "فسیل-کفتار"‌ها کردند،
شما‌ها میگین: "د فرستی باز تو بی‌ تربیت شدی؟"