شاهد کشتار میدان ژاله در سال پنجاه و هفت

Tapesh
by Tapesh
14-Sep-2012
 

شاهد کشتار میدان ژاله در سال پنجاه و هفت,محمود دلخواسته، و سرهنگ بازنشسته کریم شمس در صفحه آخر صدای آمریکا.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Iran Paidar 1st

مزخرف

Iran Paidar 1st


به نظر میاد که این دکتر جاجاجاجاجا جامعه شششش شناس پت پتی خودش سر دسته اشوبگرا بوده و ددددددددستور می‌داده.

من خودم بچه میدان ژاله بودم و حاضر در آن روز. من هیچ گرایشی به هیچ گروهی نداشتم و فقط از روی کنجکاوی به تماشای مردم رفته بودم. آنچه این دددددکتر میگه چیزی نیست جز دروغ. یک دسته مردم علیرغم اخطار نظامیان به طرف آنها در حرکت بودند. ناگهان صدای چند تیر بلند شد ولی‌ از طرف نظامیان نبود. حدس من بعد‌ها که در باره‌اش فکر کردم این بود که از سمت مردم بود و با گذشت زمان و اشنا شدن بیشتر با سازمانهای خود فروخته‌ای چون سازمانهای توده، مجاهدین، چریک‌ها و مصدقیون مطمئن شدم و هنوز هم مطمئن هستم که آنها تیراندازی را آغاز کردند تا به اهداف کثیف خود برسند و جوی مغشوش درست کنند. بعد از آن بود که نظامیان شروع به تیر اندازی کردند. در ضمن اینکه این شخص می‌گوید که نظامیان مسلسل‌های سنگین استفاده میکردند که این حرف کاملا مزخرف است. این شخص می‌گوید که او خودش نظامی بوده یا در خدمت نظام بوده. او یا دروغ می‌گوید یا اینکه از سلاح چیزی نمیداند. سلاح استفاده شده توسط نظامیان چیزی نبود جز ژ۳. ایشان بعد از گذشت ۳۴ سال از آن ماجرا هنوز افکار مخرب خود را از دست نداده و در فکر رویای ربوده شده از او توسط آخوندها است