زنان و دعواهای خیابانی

Tapesh
by Tapesh
24-Sep-2012
 

طبق گزارش جدید پزشکی قانونی تهرانی‌ها در پنج ماه اول امسال ۴۸ هزار بار یقه همدیگررا گرفتند و زدوخورد کردند. این گزارش می گويد تعداد مراجعات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود یک درصد کاهش داشته است. امسال مرد‌های تهرانی تقریبا دو برابر زن‌ها کتک زدند وکتک خوردند .

ولی بنا به آمار پزشکی قانونی زنها که زمانی فقط شاهد دعواها ی خیابانی بودند، اکنون در کوچه و خیابان و خانه به جان هم می افتند. زنها امسال چهارده درصد نسبت به سال قبل بیشتر به پزشکی قانونی رفتند و شکایت کردند.

گزارش از رویا ملکی.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Azarbanoo

A SiCK Society!

by Azarbanoo on

What Can you expect from a country under control of bunch akhoond e illiterate, criminal, thief, and lier?