وقتی شاه ۲۵۰۰۰۰ تومان به شعبان جعفری بابت خوش خدمتی هدیه می کند

وقتی شاه ۲۵۰۰۰۰ تومان به شعبان جعفری بابت خوش خدمتی هدیه می کند
by Tapesh
12-Oct-2012
 

شعبان جعفری (بی مخ) نقل میکند که چگونه بابت خوش خدمتی به شاه در روز تاجگذاری مبلغ ۲۵۰ هزار تومان هدیه گرفته است. شعبان می گوید در یکی از ملاقاتهایش با شاه پی می برد که شاه این پول را به هویدا داده بود تا به دست شعبان برساند ولی هویدا چک را پیش خود نگاه داشته بود که بعد از لو رفتن قضیه، هویدا مجبور می شود پول را به شعبان برگرداند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
ocpersian

Famous quote

by ocpersian on

شعبان بی مخ مگفت ما لات ها کوداته کردیم حکومت را دادیم به روشنفکر ها ، روشنفکرها انقلاب کردن حکومت را دادن به لات ها !!


maziar 58

yek kallagh

by maziar 58 on

40 kallagh!!

IT'S A WELL KNOWN CULTURE.

And I'm sure he rcieved(maybe) some favor in return.

But Tapesh jaan Please say someting :ta begonjaad!

Maziar