آیا بهائیان میتواند در امور سیاسی دخالت کنند

Tapesh
by Tapesh
13-Oct-2012
 

سعید بهبهانی در برنامه روزانه خود در تلویزیون میهن در گفتگو با آقای فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائیان به موضوع نمایندگان بهائی در پارلمان اروپا و سازمان ملل و اینکه بهائیان چرا نباید در سیاست دخالت کنند میپردازد

  


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
default

A good link

by fate on

Thanks, Anglo.


anglophile

I also had a question for Mr Sabetan

by anglophile on

Where do you draw a line betwen human rights and politics?


anglophile

Amirkabir jan

by anglophile on

I thought after your last visit to the Fin bath house, you may have changed but clearly not. - did you tip the scrubber? :))    //okaliptoos.blogfa.com/post-235.aspx

amirkabear4u

Whereever they are

by amirkabear4u on

they do more damage than good.

Shah was their best support as they had a good life under his government. They had various post in his government. However DID they put up a fight for him? NO why should they?

Their understanding and appreciation is as realistic as their religion.

 

 


default

.

by fate on

در کمال خلوص نیت، و با آرزوی آزادی و امنیت برای تمامی هموطنان شریف
بهائی‌مان عرض می‌کنم: جنایتکاران کثیف و وحشی صهیونیست باید در اسرع وقت
از سرزمین نیاکانی عزیزان بهائی رانده شوند. حق مسلم و غیر قابل انکار
برقراری حکومت خودمختار این قوم شریف در سرزمین مقدّس ایشان، حیفا، غیر
قابل مذاکره است.روز پرشکوه آزادی حیفا‌ی عزیز دور نیست. بهیچوجه دور نیست.