اتحاد جمهوریخواهان ایران

Tapesh
by Tapesh
15-Oct-2012
 

مهمان ها: مهدی فتاپور، مسول هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران، عضو سازمان فداییان خلق ایران اکثریت؛ فواد تابان، سر دبیر سایت اخبار روز، عضو سازمان فداییان خلق ایران اک
ثریت؛ دکتر محمد برقعی، عضو هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران، فعال ملی-مذهبی؛ حسین باقرزاده، نویسنده و فعال حقوق بشر.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
JustAnIranian

Afshinazad

by JustAnIranian on

Well said. 

I agree :D 


afshinazad

P-J STOP THE BS AND CHECK THIS ONE

by afshinazad on

نگهدار

نگهدار در ادامه خواستار برداشتن شکاف میان اپوزیسیون و جمهوری اسلامی شد و گفت: "من یک نیم حلقه‌ای به نمودار ارائه شده اضافه می‌کنم و می‌گویم نگرانی‌های بالا با ترس پائین باید جمع شود. باید ترس حکومت از اپوزیسیون بریزد تا ما گذار مسالمت آمیز به سمت دموکراسی داشته باشیم. تا ترس حکومت وجود دارد با فجایعی که در جنبش سبز پیش آمد مواجه خواهیم بود. بخشی از جامعه ما هم می‌خواهد این ترس از حاکمیت را ایجاد کند و بگوید حاکمیت عقب نشینی نخواهد کرد؛ چرا که در صورت عقب نشینی نابود خواهد شد." 

YOU TELL ME WHO THIS NEGHDAR ( M-F) IS WORKING FOR .

AND ALSO STOP THE BS ABOUT SHAHLOHIES BS YOU AND YOUR BUDDIES USE WHEN YOU HAVE NO ANSWER TO GIVE.

THIS SOB WANT TO SAVE THE ISLAMIC REGIME JUST LIKE YOU.


P_J

afshinazad! Everything you said...

by P_J on

proved what we have always been saying.  Have never heard a better and more exquisite portrayal of the Shahollahis/Hezbollah cult, as you just did or defined; so accurately, exquisitely and succinctly!

Thanks for the unintended contribution!


afshinazad

همایش و حفاضت از دزدان و غارتگران و جلادن ایران

afshinazad


اگر تا امروز بیشتر این اشخاصی که ادعای دموکراسی داشتند ، نمیشناختید و یا شکی داشتید، امروز خیلی روشن شد که این تعداد افرادی که دور هم جمع شدند کسانی هستند که نه ملت و نه ایران برایشان مهم است بلکه این اشخاص برای منافع شخصی و قدرت و پول حاضرند هرکاری بکنند و از روز اول اینها دست ترمزهای هستند که از فروپاشی این رژیم اسلامی دفاع بکنند.

اصلاح طلب های رژیم و توده ای ها که اسلامی تر از اسلامی ها هستند و کومنیستهای اکثریت اسلامیتر و ملی اسلامی های خاندان قاجار و بقیه فاشیست پرست اسلامی ، امروز اشکارأ خود را به ملت واقیت را روشن کردند که ملت تنها هستند و بایستی یک انقلاب روش روسیه لازم است.و یا روش سوریه  اماده ایران است.


anglophile

چالش یا چاله ش

anglophile


 

بحث اینست!