دزدی اسناد اداره ساواک

Tapesh
by Tapesh
30-Oct-2012
 

کامیونی پراز اسناد مهم و از اداره مرکزی ساواک توسط افرادی مشکوک بار کامیون زده و اسناد را در روز روشن جلوی چشم هزاران نفر از ساختمان ساواک خارج میکنند . در این اسناد پرونده خیلی از ملایانی که با ساواک همکاری میکردند بود و اعترافات انها و مدارک مهمی که بعد از انقلاب برای آنها مشکل درست میکرد .


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Nader Vanaki

زندان اوین 23 بهمن 1357

Nader Vanaki


همین صحنه را دیدم.  یک وانت پر از اسناد و جالب بود که مسلسل بدست ها هم نمی دونستن کیا دارن میبرن و بین هم جر و بحث بود که نمی دونیم اینها از سازمان سیا، حزب توده یا کدوم گروه اند؟  یک سری از این ملّت هم با بیل و کلنگ اطراف زندان اوین را می کندند و مدعی بودن که جنازه دفن شده.  یکسری هم معرکه گرفته بودن که این زندان بیست طبقه زیر زمینه و چند هزار نفر دیگه زیر آن محبوس شده اند و به دنبال دگمه می گشتن که این کوه را باز کنه.  بالاخره فکر کنم اسناد دست مجاهدین افتاد که فهمیدن چه کسانی کُد همکاری با ساواک را داشتن، مثل علیمحمد بشارتی، پفویزی که بعدا در زندان قصر کیفر خواست برای خلخالی می نوشت و زمان خاتمی وزیر کشور بود. هرچی بود از بین رفته مثل آیت الله بهشتی، دکتر باهنر، رئیس جمهور رجایی و سایرین که ساواک یادداشت های در مورد هرکدومشون داشته.

Zendanian

Another reminder of SAVAK's cooperation with Mullahs in shah's

by Zendanian on

Time.

It's a well established fact that SAVAK was working systematically with Hojatieh, seeking assitance from Hojatieh to eradicate Nationalist and Leftists forces, and giving Hojatieh a free hand in their anti-Bahai campaigns.

Should it be a surprise that we ended up with Islamic Republic of Hell? No.