فدرالیسم آمریکا: مدلی برای ایران؟

Tapesh
by Tapesh
05-Nov-2012
 

آیا فدرالیسم آمریکا می تواند مدلی برای ایران باشد؟

 

‫موضوع: «فدرالیسم آمریکا: مدلی برای ایران؟»٬ ۱۵ آبان٬ ۵ نوامبر.

مهمان ها: مسعود مصلی نژاد٬ حقوقدان؛ عبدالرضا كريمي، حزب دموكرات كردستان ايران، فعال سياسي.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
rrrezz

Well, American has only two

by rrrezz on

Well, American has only two neighbors and its states were first separated and were later united or added to it. Also the geo-athnic picture of US is very different from Iran. For example it doesn't have any state associated with a particular ethnicity. Swiss federalism is a better option. But again does Iran live in a peaceful neighborhood as Switzerland?


MRX

Just make it easier

by MRX on

Just offer Iran to U.S as another state and they will implement it for us! common let's get real even our so called intelectuals do not know anything about federalism and  weather it is even compatiable for Iran and even doable. get over it this is just another bad idea like the republican kind of government in Iran. one is bad enough!


Tapesh

 فدرالیسم

Tapesh


 فدرالیسم آمریکا: مدلی برای ایران؟