مهدی خزعلی، مهمان برنامه به عبارت دیگر

Tapesh
by Tapesh
21-Nov-2012
 

مهدی خزعلی، مهمان برنامه به عبارت دیگر، به تعبیر خودش بچه آخوند است. بچه آخوندی که می گوید جمهوری اسلامی را نه آمریکا که گروهی از همین آخوندها که در حال چپاول سرمایه ملی هستند سرنگون خواهند کرد. این چشم پزشک 47 ساله روزی به دلیل کتاب کردن اعتراف های اجباری گروهی از دگراندیشان در برنامه تلویزیونی "هویت" به همکاری با دستگاه امنیتی متهم بود. ولی همان دستگاه امنیتی در سه سال گذشته در شش نوبت از او در سلول انفرادی پذیرایی کرده است، حبس هایی که با بیش از صد روز اعتصاب غذای او همراه بوده است.

او تغییر نظرش را ناشی از چه می داند و چطور است که بی پروا حرف هایی می زند که خیلی ها با کمتر از آن به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند؟ او به دنبال چیست و پشتش به کجا گرم است؟


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Nader Vanaki

سر سوپات خزعلی

Nader Vanaki


برای این خوبه که مثل نوری زاد بچرخه و یه خورده بخار تخلیه کنه.