لولیتا خوانی در تهران، پرخواننده ترین در آمریکا

Tapesh
by Tapesh
23-Nov-2012
 

آذر نفیسی از معدود نویسنده هاییست که هم زبانهایش کمتر با آثارش آشنا هستند. کتابش "لولیتا خوانی در تهران" به ۳۲ زبان ترجمه شده که فارسی جز آنها نیست. کتابی که به قول خودش سعی کرده چهره زشتی که سیاست از ایران نشان می دهد را عوض کند.

ده سال از انتشار این کتاب گذشته اما هنوز پرخواننده ترین کتاب در کتابخانه های واشنگتن است. مهتاب کوثری مصاحبه ای داشته با آذر نفیسی در مراسم دهمین سالگرد کتابش


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Roger_Rabbit

دلیلش معلوم است

Roger_Rabbit


آذر نفیسی از معدود نویسنده هاییست که با زبان  هم زبانهایش کمتر  آشنا هست.