Taraneha

Googoosh: “Gharib-e Ashenaa
Dariush: “Booy-e Gandom
Mehrdad Kazemi: “Nahaan-khaaneye Del
Frahad: “Shabaaneh
Marjan: (Emrooz o Fardaa)
Aref: “Doaayeh Man Hamisheh
Fereydoon Foroghi: “Namaaz
Music in “Hafteye Khakestari
Jamshid Jam: “Yaare Dabestaani
Ahdieh: (title?)
Bijan Bijani: “Ayene dar Ayeneh
Behzad: “Sobhe Shahaadat
Farhad: “You Gotta Try

Purchase Iranian CDs HERE

Email your comments for

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!