shesh Shab

Mikhaham az ou ke baz kond dare ra be rah omid,

Sharmsar az ou ke har ane man khastar man ast,

Dar hasratam rouzi sepas goyam az ou ke natavanam,

Dar heyratam az ou ke por sabar ast bar man,

Be ghole Mohsen Namjo: ke ba ma ra miaei Jon Madaret.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!