هیلری پولی

بخش اول

[PART 3][PART 2]
چند سالی است که ایرانیان مقیم خارج از کشور به فکر افتاده اند با شرکت در فعالیتهای سیاسی احزاب جمهوریخواه و دمکرات آمریکا ودر چارچوب دیکتاتوری دو حزبی که بیش از ۱۵۰ سال در سایه کمکهای مالی مال اندوزان بر سرنوشت مردم این کشور و جهان حاکم هستند ، به اصطلاح برای ایرانیان صدائی دست و پا کنند. همین جماعت تلاش دارد تا با برگزاری مراسم » علمی ، فرهنگی و هنری « مانند جشن های نوروزی ، به صحنه بردن تئاترهای مختلف و راه اندازی سمینارهای » علمی ـ فرهنگی « به بهانه شناساندن فرهنگ ایرانی جنبشی را در بین ایرانیان بوجود بیاورند. از آنجا که این ایده مورد استقبال برخی از ایرانیان قرار گرفته است چالشی در این زمینه را ضروری دانسته تا جنبه های مختلف این فعالیت ها مورد بحث قرار گیرد.

شرکت در فعالیتهای سیاسی به بهانه خدمت به ایران و ایرانیان !

اخیرا در یکی از تلویزیونهای محلی شمال کالیفرنیا ( آپادانا ، یکی از بیست واندی تلویزیون فارسی زبان مدافع منافع آمریکا ) مدیر تلویزیون به همراه ۳ تن دیگر ، خبر از تشریف فرمائی خانم کلینتون را به شمال کالیفرنیا دادند و به همین مناسبت کمیته ای متشکل از ایرانیان طرفدار ایشان اقدام به برگزاری ضیافت شامی کرده اند تا بتوانند بنا بر ادعای خودشان با جمع آوری کمک های کلان مالی خانم کلینتون را ازباغ منزل میزبانشان به کاخ سفید روانه کنند ! مسلما در آمریکا اینگونه کمپین ها صد ها سال است که بوسیله بیلیونرها و کمپانی ها فراملی مختلف تحت نام دموکراسی برپا میشود. بر هیچ فرد آگاه و صاد قی پوشیده نیست که این » دموکراسی « در اساس آزادی انتخاب بین کمپانی های مختلف است که در قاموس دو حزب حاکم متبلور میشود .

بد نیست که به یاد آوریم که حتی در بین خودشان گاهی دعوا به جایی کشیده میشود که آقای بوش به کمک بیلیونر ترهای پشت پرده آقای ال گور را با زور و استبداد قرون وسطایی از صحنه خارج میکند. اگر نیروهای پشت پرده ایرانی قصد دارند از نمد دمکراسی این چنینی برای خود کلاهی دست وپا کنند ، بکنند اما وقتی که کمیته برگزاری ادعا میکند که این کار » فقط برای ایران است و به منظور شناساندن فرهنگ ایرانی ! میباشد تا بتوانیم حرفمان را به گوش آنها برسانیم « بیش از اینکه از سر نا آگاهی مال اندوزان پشت صحنه باشد ریاکاری کمیته برگزار کننده را به نمایش میگذارد و بجز خاک پاشیدن در چشم مردم ایران چه در خارج و چه در داخل کشور مفهوومی ندارد.

کافی است بیاد آوریم که خانم هیلری کلینتون همسر رئیس جمهور مقام برجسته ای است که جمهوری خواهان او را بدلیل انحراف جنسی به لجن کشیدند تا معاون بی عرضه او را با توسری از صحنه » انتخابات آزاد « خارج کنند که بتوانند با خیال آسوده به مردم بی گناه عراق و افغانستان حمله کنند و شرایط برای حمله به ایران را آماده سازند و تازه خانم کلینتون برای اینکه احترام و کمک مالی مال اندوزان را از دست ندهد با جنایات آنان هم نوا میشود تا گزینه حمله جنایتکارانه را به ایران روی میز نگه دارد.

کمیته برگزاری اعلام کرد که حدود پانصد نفر را میتواند پذیرا باشند که از این تعداد حدود هشتاد نفر در سالن با پرداخت پولی بین ۲ تا ۴ هزار دلار جزء میهمانان مخصوص ! خواهند بود ( که میتوانند ایشان را از نزدیک زیارت کنند ) و از بقیه در حیاط منزل با پرداخت نفری هزار دلار پذیرایی میشود. در ضمن کمیته آمریکائي کمپین کلینتون درخواست کرده لیست غذاها را ببینند ! و برای درخواست برقراری چایخانه نیز قرار شده از کاخ سفید اجازه گرفته شود ! و به اطلاع کمیته برگزار کننده ایرانی رسانده شود. کمیته برگزار کننده حتی در خارج از کشوردست از دفاع از قانون کاپیتالاسیون برنمیدارد در حالیکه مردم ایران با انقلاب خود این نوکر منشی و مورد تحقیر قرار گرفتن را مدت هاست به زباله دان تاریخ فرستاده اند و با قامت بلند همچون سرو ایستاده اند. همه اینها در حالی است که کمیته برگزاری و مدیر تلویزیون کوچکترین اعتراضی در مورد سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا و قصد پلیدانه آنان برای حمله به ایران نکردند.

آیا هنوز هم مدعی هستید با پول جمع کردن و کمک به کسی که خواهان بمب باران ایران است می خواهید به مردم ایران عشق هدیه کنید ؟ شما ها نه تنها به هیلری کلینتون اعتراض نکرده اید ، جایزه هم به او میدهید و تازه هیچ نوع اختیاری هم حتی در مورد نوع غذا به شما نمی دهند ؟ کدام بخش از فرهنک انسانی و با ارزش ما این خواری ، زبونی و نوکر صفتی را قبول دارد ؟

کدام قسمت از فرهنگ اصیل ما نشان میدهد که می باید برای اینکه آدم حساب شوی و بتوانی حرف بزنی باید پول بدهی وتازه به اندازه پولی که میدهی چون کم است نتوانی حرف بزنی .

چرا تبعیت از فرهنگ القاء شده نئو لیبرالی را که در حال نابود کردن کره زمین و بشریت است و حاصل آن اینگونه افراد حقیر میباشد را به اسم فرهنگ ایرانی ترویج میدهید ؟ فرهنگ ترویج شده و ریشه کرده ای که حق را به کسانی میدهد که پول بیشتر دارند و زور بیشتر دارند و تابع قانون جنگل است و شماها با داخل شدن و سرفرود آوردن بر این فرهنگ و تائید انها و کمک مالی به آنها میخواهید به نفع ایران ، ایرانی و فرهنگ ایرانی کاری کنید ؟

پیام ما به برگزار کنندگان حمایت از هیلری کلینتون این است :

در راه پشتیبانی و همکاری در راه اندازی نمایشات مسخره دمکراسی بوسیله دلقکان سیاسی بظاهر بشردوست این آزادی به شما داده شده که هر غلطی میخواهید بکنید اما نمی توانید مدعی شوید که این دم تکان دادنهابه خاطر وطن دوستی و شناساندن فرهنگ ایرانی است و به اسم فرهنگ ایرانی اینکار را انجام دهید.

فرهنگ اصیل بشریت در شعر سعدی که بنی آدم را مانند اعضای یکدیگرمیداند تجلی پیدا کرده و امثال شما نه عشقی نسبت به بشریت عظیم لگد مال شده بوسیله مال اندوزان » دمکرات « دردل دارید و نه اعتراضی به دشمنان آنان . آیا حاضر هستید با اعتراض جدی به جنگ ، پیام شیخ سعدی را بعنوان قسمتی از فرهنگ غنی ما به مردم آمریکا معرفی کنید ؟ شما بلندگو بدست ها و عاشقان سینه چاک وطنی ! چقدر در تهیج مردم بر ای پیش نیامدن وضعیت اسف باری شبیه عراق در ایران تلاش کرده اید ؟ کارنامه شما صفر است .

ای بسا گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

تجربه ما ادعاهای دروغین شما و محک ما بررسی عملکردتان با ادعاهایتان میباشد. PART 2


مهوش ناصحی سپتامبر ۲۰۰۷

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!