Adult

Adult Sociology 101

سه جور در داریم: در کیری، در کونی، در قفل.
در کیری دری یه که باید هلش بدی واز بشه ولی ما می کشیم
در کونی دری یه که باید بکشی واز بشه ولی ما هل می دیم
در قفلم، قفله.

ما تو ایران هر سه نوع درو داریم
در کیری مون دولته
در کونی مون ملته
در قفلمونم قفله!

حالا می خوایم صادرات و وارداتم داشته باشیم. رضا نگهبان، عقل کل، رو می یاریم و می گیم چکار کنیم. می گه به وارداتتون بگین ادبیات، به صادراتتون، زندانی سیاسی- مسئله حل می شه. می گیم فقط بگیم؟! می گه هم بگین هم بگاین. و می گایم و دُرُس می شه.

نصر من الله و فتح قریب
زنده نگهبان که نخورده فریب!

Adult Philosophy 101

۴. مسئله ی سکس با کاندوم خیلی بیشتر از آنچه که فکر می کنید به بحث ما نزدیک است:

با کاندوم می کنی ولی ایدز می گیری.

ایدز دارد، بی کاندوم می کنی، ولی ایدز نمی گیری.

این همه ی مسئله ی حضور است. باشی، بودن می شود کاندوم.

این اگر ادامه بدهم فلسفه می شود و فاسفه که شد می شود پارگی کاندوم!‌

Adult Psychology 101

خوابیدن با یک زن
و خوابِ خوابیدن با دو زن را دیدن
خوابیدن با دو زن
و خوابِ خوابیدن با سه زن را دیدن
خوابیدن با سه زن
و الخ!

خوابیدن با خود و خوابِ خوابیدن را دیدن
دیدنِ خوابیدن
که راست راست در پاریس راه می رود
و پریدن و پرسیدن که «رویا چیست؟»
و خُر و پُف شنیدن.

خوابیدن با خواب
و خوابِ خواب دیدن دیدن.

Adult Sexuality 101

فقط مسئله اش را با کیر در میان نمی گذارد- یا اگرکس دارید٬ با کس. Porn
نمی گاید، ساک نمی زند٬ انگشت در کون نمی کند Porn
ساکت می نشیند یک گوشه
و خونش را آزمایش می کند. همین.

Anti-Adult

فراموش نمی‌کنم که هستیِ ما بر اين کُره در چيزی پيچيده است سياه مثل کيسه‌ی زباله، سفيد مثلِ کيسه‌ی زباله، نارنجی و قرمز و زرد مثل کيسه‌ی زباله.
فراموش نمی‌کنم که رنگ function نيست و که function پشتِ رنگ پنهان است

Capitalism is all form, all terminology!
يک روز داشتم می‌رفتم جنگ، جنگ برگشت، برگشتم جنگ
يک روز برخلافِ روز به در گفتم دربان. گفت من قفل ندارم (يعنی سواد)
من اسم ندارم ولی می‌توانم اسمم را بردارم و روی ميزِ رئيسم بکوبم
من دندانم ولی می‌توانم شير بمکم به قيد مع ع ع ع ع ع

ماهی که می‌گيريم به‌دنبالِ کیرش نمی‌گرديم. ما را گرفته‌اند و به دنبالِ فلسمان می‌گردند!

فراموش نمی‌کنم که برای شنا کردن بايد آب دانست
و برای ماهی‌بودن بايد ندانست

The search goes on….

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!