یک سوزن به خودت بزن یک جوال دوز به مردم

باز یک ضرب المثل خوب که فراموش کرده ایم یا خودمان را زدیم به فراموشی و بر عکسش را عمل میکنیم

برا ی توضیح چند مثال میزنم براتون :

خیلی ازایرانیها میگویند که خارجیها (اروپائی و آمریکائها) نژاد پرست هستند و ما مهمان دوستیم. من تا حالا افغانی ندیدم که از مهمان نوازی ایرانیها تعریف کند! از لحنی که درباره اعراب صحبت میکنیم که نمیگم. قبول اونام به ما میگن عجم ولی این هر دوش نژاد پرستی است. تا حال چند نفر ایرانی دهید ه اید که با یک سیاه پو ست یا عرب ازدواج کرده باشه؟ چاپلوسی به خارجیان پولدار را بجای مهمان نوازی جلوه دادن هنریست که نزد ایرانیان است و بس.

بمحض اینکه یک ایرانی میخواهد کاری فرهنگی بکند بدون اینکه پولی یا بهره ای توش باشه یکی پیداه میشه که بگه این بابا جاسوسه یا عقده خود بزرگ بینی داره! بدون اینکه فکر کنند که خودشان چه کار کرده اند. کسی عقده خود بزرگ بینی داره که میخواهد بهمه درس بده و از خود بهتر را نمیتونه ببینه!

اگر شما هم مثال دیکری میبینید بگید

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!