The holy city !

یزد به شهر بادگیرها,شهر دوچرخه‌ها و شهر شیرینی شهرت دارد. میدان امیرچخماق، باغ دولت آباد، زندان اسکندر ، آتشکده زرتشت، ساعت مارکار و مسجد جامع یزد از اماکن دیدنی شهر است. شهر یزد یکی از هفت کلانشهر ایران تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز ،یزد و اهواز است .برخی از مورخین بنای اولیّهٔ شهر یزد را به زمان اسکندر مقدونی نسبت می دهند که وی زندانی ساخته و نام آن را چنین نهاده است و به اعتقاد عده‌ای دیگر از تاریخ نویسان در دورهٔ ساسانیان به فرمان یزد گرد  در این محل شهری بنام «یزدان‌گرد» بنا گردیده است. نام یزد از همین عنوان گرفته شده است و به معنی مقدس، فرخنده و در خور” آفرین” می باشد. مورخین یونانی شهر کهن و باستانی را ایساتیس خوانده‌اند که احتمالا بعد از ویرانی شهر کهن «کته» پدید آمده است. پس از ظهور اسلام و گرایش مردم ایران به دین اسلام به یزد لقب «دارالعباده» داده شد. یزد به معنای پاک و مقدس و یزد گرد به معنای داده خدایی است. شهر یزد نیز به معنای” شهر خدا و سرزمین مقدس “است. اولین بار نام یزد در کنار اسم “چینی تخمه” یکی از همرزمان داریوش آورده شده است

more links on Yazd:

http://www.yazd.com/

http://www.iranchamber.com/cities/yazd/yazd.php

http://www.yazd.com/photos.htm

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!